Ondersteuning

Onze ondersteuning

Soms heeft een leerling even extra aandacht nodig. Die aandacht kan te maken hebben met bepaalde leerstof die niet begrepen wordt. Of misschien spelen er problemen rondom dyslexie of dyscalculie. Het kan ook zijn dat een leerling zich niet prettig voelt in de groep of dat het thuis niet lekker loopt.

Als er vragen zijn die zich afspelen op het niveau van een vak dan is natuurlijk de vakdocent de voor de hand liggende contactpersoon. Op alle andere terreinen is de mentor het eerste aanspreekpunt. Zijn er zorgen of vragen, neem dan contact op met de mentor. Van daaruit kan gekeken worden naar de vraag en naar de ondersteuningsmogelijkheden die intern (en soms extern) geboden kunnen worden.

Wij hebben een Schoolondersteuningsprofiel waarin ondersteuningsaspecten en –actoren staan waar de school iets bij kan betekenen. Niet alle problemen kunnen intern worden opgelost. Maar dan kan de leerlingcoördinator met jullie kijken welke route extern mogelijk is.

In de volgende documenten vindt je nadere informatie:

In de schoolgids vind je in paragraaf 4.2 de belangrijkste contactpersonen.

DSC 7956