Team

TEAM GRAAF HUYN

Een divers en enthousiast team zorgt ervoor dat jij elke dag weer het beste onderwijs krijgt, in een veilige omgeving. Van vakdocenten en ondersteuners en van coördinatoren tot schoolleiding; iedereen is even betrokken bij Graaf Huyn, onze onderwijsvormen en boven alles, bij jou!

SCHOOLLEIDING

De schoolleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school.

De schoolleiding bestaat uit:

 • Roy Janssen, rector
 • Hans Coumans, teamleider 4, 5 en 6 vwo
 • Iris van Eldik, teamleider Focus en 4 en 5 havo
 • Indra Fixe, teamleider 1, 2, 3 havo/vwo
 • Maurice Leenders, teamleider 1 - 4 mavo
 • Annelot Janssen, teamleider 1 - 4 BB/KB 
Directie

COÖRDINATOREN LEERLINGENZORG

De coördinatoren leerlingenzorg spelen een centrale rol in de ondersteuning van leerlingen die extra aandacht nodig hebben.

Het team van de coördinatoren leerlingenzorg bestaat uit:

 • Patrick Brouwers, basisberoepsgerichte leerweg
 • Eva Tervooren, kaderberoepsgerichte leerweg
 • Colette Koers, mavo
 • Julie Nijsten, HA1 en havo 2-5
 • Anky Stiphout, vwo
 • Vicky Kitzen, Focus
D21738eebdcd2493532eda4c3bc3aedce0cee1a8

BIJZONDERE TAKEN

Verder zijn er een aantal medewerkers met bijzondere taken:

 • Counselor: Scarlett Parpart
 • Decanen: Ingrid Korver, Karien van Hinsberg, Joep Burgers
 • Dyscalculie coördinator: Hans Schenkel
 • Dyslexie coördinator: Colette Koers
 • Vertrouwenspersonen leerlingen en personeel: Stan Peters, Gemma Bouwens, Peter Zijlstra*
 • Zorgcoördinator: Maurice Verhees

Je kunt deze medewerkers bereiken via het centrale telefoonnummer en algemeen e-mailadres of rechtstreeks via de link hiernaast.

* Naast de door de school aangestelde vertrouwenspersonen, zijn er ook twee externe vertrouwenspersonen die voor heel LVO werken.

 

 

MENTOREN

Voor jou of je ouder(s) is de mentor is het eerste aanspreekpunt als je iets wilt vragen of bespreken.

Een mentor is niet alleen een vakdocent, maar vooral jouw begeleider gedurende het schooljaar. Centraal staan jouw ervaring en onderwijsresultaten. Communicatie met je ouder(s) is daarbij onmisbaar. Als er reden is om extra ondersteuning te bieden dan kan de mentor in overleg gaan met je ouders/begeleiders en/of het ondersteuningsteam.

Jaarlijks verandert de verdeling van de mentoren over de klassen. 

DSC 8022
Receptie

ONDERWIJSONDERSTEUNERS

Niet alleen docenten zijn belangrijk op onze school. Graaf Huyn kent onderwijsondersteuners op tal van plekken: receptionisten, facilitaire medewerkers, administratieve medewerkers, praktijkinstructeurs, medewerkers van het open leercentrum. Allemaal leveren ze een grote bijdrage aan het goed functioneren van de school als organisatie.

STICHTING LVO

De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) is het bevoegd gezag. Het college van bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent tevens een raad van toezicht.

LVO
Bezoekadres
Mercator 1
6135 KW Sittard

Postadres
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-4201212

College van bestuur
Dhr. drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter
https://www.stichtinglvo.nl/college-van-bestuur/

Meer informatie is te vinden op www.stichtinglvo.nl.
Je kunt ook e-mailen naar info@stichtinglvo.nl.

LVO heeft centraal twee vertrouwenspersonen benoemd. Dit zijn Amanda Klein en Patrick van Well. Met de externe vertrouwenspersonen kan contact worden opgenomen bij klachten over ongewenst gedrag.

Amanda Klein is bereikbaar via telefoonnummer 06-44 47 46 92 en per e-mail op info@prettigwerkenlimburg.nl

Patrick van Well is bereikbaar via telefoonnummer 06-46 63 14 03 en per e-mail op pvwell@qccinfo.com

Meer informatie hierover vind u op de website van LVO.