Team Graaf Huyn!

Ons onderwijs wordt vormgegeven door tal van collega's. Samen zetten wij ons in voor jouw toekomst. In welke rol dan ook. Naast de verschillende vakdocenten die jullie les geven in allerlei prachtige vakken, bestaat onze school ook uit een schoolleiding, coördinatoren leerlingenzorg en ondersteuners op allerlei gebieden.  

Teamfoto 2019 2020 (1)

Schoolleiding

De schoolleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school.

De schoolleiding bestaat uit:

 • Roy Janssen, rector
 • Hans Coumans, teamleider 4, 5 en 6 vwo
 • Iris van Eldik, teamleider Focus en 4 en 5 havo
 • Indra Fixe, teamleider 1, 2, 3 havo/vwo
 • Maurice Leenders, teamleider 1 - 4 mavo
 • Annelot Janssen, teamleider 1 - 4 BB/KB 

Coördinatoren leerlingenzorg

De coördinatoren leerlingenzorg spelen een centrale rol in de ondersteuning van die leerlingen die extra aandacht nodig hebben.

Het team van de coördinatoren leerlingenzorg bestaat uit:

 • Patrick Brouwers, basisberoepsgerichte leerweg
 • Eva Tervooren, kaderberoepsgerichte leerweg
 • Maurice Verhees, mh1 en mavo 2
 • Femke van den Ende, mavo 3/4
 • Colette Koers, havo
 • Julie Nijsten, HA1 en havo 2-5
 • Anky Stiphout, vwo
 • Vicky Kitzen, Focus
Directie
D21738eebdcd2493532eda4c3bc3aedce0cee1a8

Bijzondere taken

Verder zijn er een aantal medewerkers met bijzondere taken:

 • Counselor: Scarlett Parpart
 • Decanen: Ingrid Korver, Karien van Hinsberg, Joep Burgers
 • Dyscalculie coördinator: Hans Schenkel
 • Dyslexie coördinator: Colette Koers
 • ICT-coördinatoren: Paul Diederen, Bas van Heel, Joep van Dooren
 • Preventiemedewerker: Sylvia Slenter-Wolfs
 • Roostermakers: Willy van den Berg, Wil van den Heuvel, Ramona Mellado Nolasco
 • Technator: Michelle Sparnaaij
 • Vertrouwenspersoon medewerkers: Ellen Platteel-de Groot, Peter Zijlstra
 • Vertrouwenspersoon leerlingen: Stan Peters
 • Zorgcoördinator: Maurice Verhees

U kunt deze medewerkers bereiken via het centrale telefoonnummer en algemeen e-mailadres. Kijk voor een rechtstreeks mailadres op de pagina "Medewerkers bijzondere taken".

Mentoren

Voor leerlingen en hun ouders is de mentor is het eerste aanspreekpunt als u iets wilt vragen of bespreken.

Een mentor is niet alleen een vakdocent, maar vooral de begeleider van een leerling gedurende het schooljaar. Centraal staan het welbevinden en de onderwijsresultaten van de leerling. Het gaat om veiligheid, geborgenheid en goede resultaten. Communicatie met de ouders is daarbij onmisbaar. Als er reden is om extra ondersteuning te bieden dan kan de mentor in overleg gaan met ouders en/of het ondersteuningsteam.

Jaarlijks verandert de verdeling van de mentoren over de klassen. 

DSC 8022
DSC 7873

Onderwijsondersteuners

Niet alleen docenten zijn belangrijk op onze school. Het Graaf Huyn College kent onderwijsondersteuners op tal van plekken: receptionisten, facilitaire medewerkers, administratieve medewerkers, praktijkinstructeurs, medewerkers van het open leercentrum. Allemaal leveren ze een grote bijdrage aan het goed functioneren van de school als organisatie.

Bevoegd gezag Stichting LVO

De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) is het bevoegd gezag. Het college van bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent tevens een raad van toezicht.

LVO
Bezoekadres
Mercator 1
6135 KW Sittard

Postadres
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-4201212

College van bestuur
De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter
Mevrouw S.M.E. Holtjer RA, lid College van Bestuur

Meer informatie is te vinden op www.stichtinglvo.nl.
U kunt ook e-mailen naar info@stichtinglvo.nl.