Ondersteuning en Veiligheid

ONDERSTEUNING OP GRAAF HUYN

Soms heb je even extra aandacht nodig. Die aandacht kan te maken hebben met een bepaalde leerstof die niet begrijpt, of misschien spelen er problemen rondom dyslexie of dyscalculie. Het kan ook zijn dat je je niet prettig voelt in de groep of dat het thuis niet lekker loopt.

Als er vragen zijn die zich afspelen op het niveau van een vak dan is natuurlijk de vakdocent de voor de hand liggende contactpersoon. Op alle andere terreinen is de mentor het eerste aanspreekpunt. Zijn er zorgen of vragen, neem dan contact op met de mentor. Van daaruit kan gekeken worden naar de vraag en naar de ondersteuningsmogelijkheden die intern (en soms extern) geboden kunnen worden.

Wij hebben een schoolondersteuningsprofiel waarin ondersteuningsaspecten en -actoren staan waar de school iets bij kan betekenen. Niet alle problemen kunnen intern worden opgelost. Maar dan kan de coördinator leerlingenzorg met jou en je ouders kijken welke route extern mogelijk is.

In de volgende documenten vind je nadere informatie:

In de schoolgids vind je in paragraaf 4.2 de belangrijkste contactpersonen.

VEILIGHEID

Onze school doet er alles aan opdat we veilig zijn en ons veilig voelen. Hoe we dat doen staat o.a. beschreven in  het Schoolveiligheidsplan.

Bovendien heeft het ministerie van OCW de website jouwveiligeschool gelanceerd. Op deze website vind je een wegwijzer voor als je je onveilig voelt op school of als jij je zorgen maakt om iemand die zich onveilig voelt.

DSC 7956