Schoolgids

Onze schoolgids

In de schoolgids vind je veel praktische informatie over onze school. De gids bevat afspraken en regels over de gang van zaken op school. Deze schoolgids helpt ons bij het gesprek over de manier waarop we met elkaar omgaan op school.

Ook worden in deze schoolgids veel wettelijke verplichtingen en regels beschreven en uitgelegd.

We kunnen ons voorstellen dat je hier als leerling vragen over hebt. Stel die vragen gerust. Je kunt hiervoor terecht bij je mentor, coördinator leerlingenzorg of teamleider.

Afbeelding Schoolgids 2324