Schoolgids

SCHOOLGIDS GRAAF HUYN

In onze schoolgids vind je praktische informatie, zoals afspraken en regels over de gang van zakenl. De schoolgids beschrijft hoe we met elkaar omgaan op school. Ook worden in deze schoolgids veel wettelijke verplichtingen en regels beschreven en uitgelegd.

Heb je na het lezen van de schoolgids vragen? Dan kun je hiervoor terecht bij je mentor, coördinator leerlingenzorg of teamleider.

Meisje Schoolgids (1)