Focus

GEPERSONALISEERD LEREN MET FOCUS

Wanneer je je bij Graaf Huyn aanmeldt voor de brugklas, dan kun je kiezen uit diverse onderwijsvormen. Eén van die onderwijsvormen is Gepersonaliseerd Leren; bij Graaf Huyn heet die stroom Focus.

Bij Focus draait het om twee pijlers; passie en gepersonaliseerd leren. Heb je als hobby het maken van muziek of het beoefenen van één of meerdere sporten, en zou je het leuk vinden om op school iets mee te doen? Dan zijn onze Focus-stromen Muziek of Bewegen zeker iets voor jou!

Je hoeft geen uitblinker te zijn of prijzen gewonnen te hebben om je te kunnen aanmelden voor een van de Focus-stromen. Je moet het wel heel erg leuk vinden om met muziek of met bewegen bezig te zijn.

Naast bewegen en muziek, ligt de nadruk binnen Focus ook op het leren in je eigen tempo en op je eigen niveau. We noemen dat gepersonaliseerd leren. De stof die je moet leren ligt natuurlijk vast, maar je krijgt als Focus-leerling, binnen bepaalde grenzen, de vrijheid om zelf te bepalen wanneer je iets leert en met wie. Dit alles gebeurt onder begeleiding van docenten en een coach.

Meer weten? Download hier de Focus Folder

WAAROM BIEDEN WIJ FOCUS AAN?

Het is inmiddels duidelijk dat iedere leerling op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo leert. Focus speelt hierop in door het eeuwenoude systeem van een klaslokaal met leerlingen die allemaal in hetzelfde tempo dezelfde lesstof aangeboden krijgen, te doorbreken.

Focus is gebaseerd op het Zweedse onderwijsconcept Kunskapsskolan (kennisschool), waarbij gepersonaliseerd leren centraal staat. Wij voegen daar nog een extra element aan toe, namelijk de passie van de leerling.

Uitgangspunt is dat je het maximale uit jezelf halen. Je plant op basis van je eigen sterke en zwakke punten. Om dit te bereiken heb je iedere week een gesprek met je coach, waarbij we je voortgang bespreken en afspraken maken over je leerdoelen. De docenten blijven de regie op het leerproces houden, maar verplaatsen zich, zodra dit kan, steeds meer naar de achtergrond.

We willen met deze aanpak bereiken dat jouw motivatie vergroot wordt. Je bent bezig met iets dat je leuk vindt (sport/muziek). Daardoor zul je met meer plezier naar school komen en je beter kunnen concentreren op de overige leerstof. Ook wordt je steeds meer eigenaar van je eigen leerproces, wat de inzet om een mooi diploma te behalen, ten goede komt.

 

 

IMG 7323

ONDERWIJSCONCEPT

Kies je voor Focus, dan meld je je, conform het advies van je basisschool, aan voor de theoretische leerweg mavo, havo of atheneum.

Alle leerlingen binnen de Focus-stromen zitten per leerjaar bij elkaar (mavo t/m vwo). Iedereen volgt de lessen volgens één gelijke lessentabel en werkt in eigen tempo en krijgt daarbij gestructureerde vrijheid. Er is een vast kader, waarbij jij het 'wanneer' bepaalt, maar niet het 'wat'. Per vak kan het niveau bijgesteld worden van mavo tot atheneum.

Focus kent een doorlopende onderbouw gedurende de eerste twee jaar (mavo) of eerste drie jaar (havo & vwo). Hierin worden alle vaardigheden, kennis en competenties die noodzakelijk zijn voor de aansluiting met de bovenbouw, bereikt. Tegen het einde van de onderbouwperiode wordt gekeken naar welk niveau je in de bovenbouw het beste kan doorstromen.

Vier dagen in de week starten de brugklasleerlingen gedurende twee lesuren met muziek- of beweegles, afhankelijk van de gekozen passie. Een ochtend in de week krijgen de leerlingen het andere vak aangeboden, zodat een beweegleerling ook muziekles krijgt en andersom.

 

IMG 7309

VOOR WIE IS FOCUS?

Focus is geschikt voor: 

  • leerlingen met een advies voor theoretische leerweg, havo of vwo en;
  • leerlingen die zelfstandig kunnen werken en;
  • leerlingen die nieuwsgierig zijn en;
  • leerlingen met een passie voor muziek en die een eigen instrument bespelen, of voor leerlingen met een passie voor sport en die lid zijn van een sportvereniging.
Focus Muziek

MUZIEK

Binnen de Focus-stroom Muziek zijn de Focus-uren praktijkgericht op een eigen en een nieuw muziekinstrument. Daarbij wordt aandacht besteed aan de verdieping van de theoretische kennis, het gehoor en muziekgeschiedenis.

De vorderingen van de leerlingen worden gepresenteerd middels uitvoeringen die ze zelf organiseren. Daarbij komen alle aspecten van de uitvoering aan bod, zoals de praktische en facilitaire organisatie en het maken van de decors. Van de leerlingen wordt daarbij verwacht dat ze vakoverstijgend werken.

Focus Gym

BEWEGEN

Binnen de Focus-stroom Bewegen wordt tijdens de Focus-uren niet alleen de nadruk gelegd op het bedrijven van sport, maar ook op het verbeteren van de algemene bewegingsvaardigheden, het leren trainen, leren omgaan met feedback en het leren om coachbaar te zijn.

Ook wordt ruimschoots aandacht besteed aan aanverwante zaken zoals lifestyle, voedingsleer, vakoverstijgend werken en organisatie.

LEERPROCES

Het leerproces binnen de focusstroom heeft als belangrijke pijlers: planning, leerdoelgericht en gepersonaliseerd. Je werkt in een vaste ruimte, met instructie- en stilteruimte. De leerstof, uitleg en oefeningen zijn overal via de portal (onze digitale methode) te raadplegen.

De vakken die we aanbieden binnen Focus zijn verdeeld in trede- en themavakken. Bij tredevakken zoals talen en wiskunde wordt het niveau steeds verder opgebouwd, terwijl bij themavakken meer thematisch aan de slag wordt gegaan, denk hierbij aan biologie, geschiedenis en aardrijkskunde.

Verschillende vakken kunnen op verschillende niveaus (mavo/havo/VWO) aangeboden worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je Nederlands op havo-niveau volgt, terwijl je wiskunde op mavo-niveau volgt.

Focus betekent doelgericht werken en leren. Binnen de vakken wordt er gewerkt aan de hand van leerdoelen. Ieder vak heeft zijn eigen einddoelen: de stof die aan het eind van de onderbouw behaald moeten zijn. Deze einddoelen worden in kleinere doelen verdeeld: de periodedoelen. Deze staan boven ieder werkdoel (de concrete bronnen en oefeningen) genoteerd. In de bronnen, oefeningen en ook de instructiemomenten van docenten, wordt verwezen naar deze doelen. Wordt het doel beheerst? Dan kan je door naar het volgende doel.

IMG 7315
IMG 7311

COACHING

Om jou als Focus-leerling zo goed mogelijk te begeleiden in je leerproces is er iedere week een coachingsmoment. Je bekijkt samen met je coach de voortgang op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, planning en beheersing van de leerdoelen en beoordelingen. Dit coachgesprek bereidt je voor in de portal. Ook je ouders kunnen de reflectie en het verslag inzien en het proces volgen.

MEER INFORMATIE?

We hopen je voldoende basisinformatie te hebben gegeven over onze onderwijsvorm Focus.

Heb je nog vragen, dan beantwoorden wij deze graag tijdens één van de informatiemomenten.
Je kunt ook contact opnemen met:
Mevrouw Iris van Eldik, teamleider havo 4, 5 en Focus

Iris Van Eldik (1)
Iris van Eldik Teamleider havo 4-5 en Focus