Technasium

TECHNASIUM BIJ GRAAF HUYN

Ben je nieuwsgierig en heb je veel creatieve ideeën? Wil je oplossingen bedenken voor uitdagingen? Dan is het Technasium misschien wel iets voor jou!

Het Technasium is een landelijke onderwijsformule voor bèta-onderwijs op havo- en vwo-niveau. Deze formule omvat een vijftal kenmerken:

ACTIVERENDE DIDACTIEK
Binnen het Technasium werk je projectmatig en in teamverband. De docent heeft een andere rol dan bij de ‘reguliere’ vakken en begeleidt je als coach, waarbij veel nadruk ligt op het proces. Centraal staat de ontwikkeling van competenties en vaardigheden, zoals samenwerken, inventiviteit, plannen/ organiseren en projectmatig werken.


SAMENWERKING MET BEDRIJFSLEVEN EN HOGER ONDERWIJS
De projecten waaraan je werkt zijn afkomstig van echte opdrachtgevers, veelal uit de omgeving. Doordat je al vroeg kennis maakt met uiteenlopende sectoren, beroepen en vraagstukken uit de wereld van de bètatechniek, wordt je goed uitgerust voor een weloverwogen keuze en verdere carrière in deze sector. Ook is er een nauwe samenwerking met het hoger onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van expertbegeleiding.

EXAMENVAK ONDERZOEKEN EN ONTWERPEN
Centraal binnen het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Leerlingen die er na het oriëntatiejaar voor kiezen om verder te gaan met het Technasium, volgen dit vak vijf lesuren per week. In de bovenbouw kan O&O gekozen worden als examenvak, dat wordt afgesloten met de zogenaamde meesterproef.

WERKPLAATS
Je vindt bij Graaf Huyn een Technasiumwerkplaats. Deze ruimte is geschikt voor uiteenlopende activiteiten: van een brainstormsessie tot het bouwen van een maquette, van laptopgebruik tot het presenteren aan opdrachtgevers.

OPLEIDING MET EEN MODERNE BÈTA-CULTUUR
Er wordt op het Technasium aandacht besteed aan talentontwikkeling en activiteiten buiten de school, zoals het bezoeken van bedrijven en deelname aan wedstrijden. 

 

MEER INFORMATIE?


Zoek je meer info over Technasium in het algemeen? Je leest er meer over op www.technasium.nl. Wil je meer weten over O&O, of over Technasium op het Graaf Huyn? Kijk dan in de inhoudsopgave linksboven in deze pagina voor het onderwerp van jouw interesse.

Deze video werd gemaakt door twee Technasium leerlingen: Bram Bovens en Hamza Ouaksas.