Over het Graaf Huyn College

Graaf Huyn College is gewoon een bijzondere school!

Gewoon omdat het een school voor voortgezet onderwijs is van vmbo tot en met gymnasium. Een school met lessen en lokalen, docenten en ondersteuners, met goede resultaten en met heel veel leuke leerlingen.

Maar het is ook een bijzondere school omdat de school afwijkt van andere scholen. Bij voorbeeld door de Focusstroom. Met daarbij veel aandacht voor jouw individuele leerroute en voor jouw passie: bewegen of muziek. Bijzonder ook omdat het Graaf Huyn een technasiumstroom kent. Voor leerlingen die graag met anderen aan echte projecten willen werken. Veel aandacht is er ook voor onze leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen die kleinschalig op een passende manier onderwijs en begeleiding krijgen.

Ontdek nog meer over onze school op deze website of maak een afspraak met één van de contactpersonen.