Informatie voor ouders

Informatie voor ouders

Als ouder weet u dat uw kind alleen goed onderwijs kan volgen als het zich geborgen en prettig voelt. U wilt natuurlijk weten of de school goede resultaten boekt, maar ook of u kunt meepraten over onderwijs en begeleiding.

De betrokkenheid van ouders vinden wij heel belangrijk. Alleen in goede samenspraak tussen leerling, ouders en school kan een kind zorgeloos studeren. Daarom hechten wij belang aan regelmatig contact met ouders.

We voeren ook graag het gesprek met de ouderraad en met klankbordgroepen om samen te kijken naar hoe we het onderwijs op onze school zo goed mogelijk kunnen inrichten.

Over hoe het op school gaat, ontvangt u regelmatig informatie. Via Somtoday kunt u zaken als toetsresultaten en huiswerk thuis op uw laptop of gsm eenvoudig volgen. Elk jaar zijn er diverse ouderavonden met de mentor en periodiek ontvangt u de oudernieuwsbrief met nieuws over de school.

Over al deze onderwerpen vindt u meer informatie op deze pagina. Wilt u meer weten? Neem dan met ons contact op: