Leerlingen

3

Informatie voor leerlingen

Misschien wil heb jij als leerling van Graaf Huyn nog wat meer info nodig over de leerlingenraad, het leerlingenstatuut of over PTA en examens.

Goed nieuws! Dat vind je hier! 

Leerlingenraad op GHC

Onze school kent ook een leerlingenraad. Wat doet de raad, wat heb je daaraan en wie zit in de raad?

De leerlingenraad is de vertegenwoordiging van de leerlingen die vaker met iemand van de schoolleiding overleg heeft over allerlei schoolse zaken. De leerlingenraad van het Graaf Huyn College kan bestaan uit leerlingen van alle lagen en leerjaren van de school. De leerlingenraad kan adviezen en ideeën uitbrengen naar de directie en komt op voor de belangen van de leerlingen. Onderwerpen waar de raad mee bezig is, zijn o.a.: waterautomaten, gymtenues, tolerantere houding tegenover doubleurs, inhoud projecten tijdens de burgerschapsdagen, schoolreis derde klassen havo/vwo. 

Wil je meer weten of heb je ideeën?

Stuur een e-mail naar: leerlingenraad@ghc.nl

Of zoek naar een van onze leden?

Wil je ideeën met ons delen maar niet bij de leerlingenraad zelf komen dan staat er een doos links naast het damestoilet bij de mediatheek onder het leerlingenraadprikbord in het mavo/havo/vwo-gebouw. Hier kun je alle klachten, tips en ideeën indienen.

Ledenlijst:

Bodey Vinjé, Emma Wevers (MR-lid), Frank Ummels, Gianna Pasquale (voorzitter), Isa Zeegers, Inske van Antwerpen, Isabelle Geraerds (penningmeester), Jeroen Gijsbers (MR-lid en GMR-lid), Julia Pennings, Keira Cox, Lorenzo Gelissen, Luciano Virdis (MR-lid), Muun Ubbink (secretaris), Quintin Roumen (MR-lid), Sarah Meuter, Freya van Geel (coach), Matilde Giunta (begeleider).

Leerlingenstatuut op GHC

De rechten en de plichten van alle leerlingen zijn vastgelegd in een leerlingenstatuut.

Het statuut wordt periodiek geactualiseerd in samenspraak met de leerlingenraad.

PTA en examenreglement

Het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) en het examenreglement kun je vinden door op onderstaande button te klikken en naar de overzichtspagina te gaan. Daar kun je de documenten inzien of downloaden