Dit maakt het Graaf Huyn College gewoon bijzonder

Burgerschap

Leren gaat niet alleen over vakken en kennis. Natuurlijk leiden wij op voor diploma’s, maar voor een goede plek in de samenleving is meer nodig. Daarbij is burgerschap heel belangrijk.

Onze leerlingen komen in een pluriforme samenleving die continu en steeds sneller verandert. Daar zullen ze moeten omgaan met verschillen, ook in culturen, etniciteit, politieke inzichten of religies.

Hoe ga je in die samenleving om met verschillen en conflicten? Hoe handel je democratisch en maatschappelijk verantwoord?

We werken aan burgerschap in het curriculum van een aantal vakken. Daarnaast organiseren we tal van activiteiten tijdens onze jaarlijkse projectweek.

Kansengelijkheid

Iedere leerling zien als individu. Dat staat centraal in de missie van de school.  Om die individuele leerling optimaal te begeleiden naar een passende plek in de samenleving zal hij ook zoveel mogelijk kansen moeten krijgen om zich te ontwikkelen in een Nederlands onderwijsstelsel dat bekend staat om de vroege selectie.  Onderwijs moet bijdragen aan sociale integratie. Dat staat niet alleen in de wet. Dat past ook in de visie van de school.

Het GHC is een brede scholengemeenschap voor leerlingen van beroepsgerichte leerwegen tot en met gymnasium. Niemand is gelijk, allen zijn gelijkwaardig. Wij willen aan iedere leerling optimale kansen bieden en zien onderwijs als de motor van emancipatie. Dat vertaalt zich bij voorbeeld in inrichting van brugklassen, in het organiseren van activiteiten voor alle leerlingen en in het bevorderen van doorstroom naar een passende onderwijsplek.

 

Focus

FOCUS, zo heet bij GHC de onderwijsvorm Gepersonaliseerd Leren.

Heb je het maken van muziek of het beoefenen van een of meerdere sporten, als hobby, of zelfs passie? En zou je het leuk vinden om elke schooldag iets met die passie te doen? Dan zijn onze FOCUS-stromen zeker iets voor jou!

Naast de FOCUS op jouw passie, ligt de nadruk bij FOCUS ook op het leren in je eigen tempo en op je eigen niveau. Dit alles gebeurt onder begeleiding van een coach.

Kijk voor meer informatie op de FOCUS-pagina

Technasium

Een andere speciale keuzemogelijkheid binnen onze school is het Technasium. Maar wat is dat eigenlijk? Het Technasium is een landelijke onderwijsformule voor bèta-onderwijs op havo- en vwo-niveau.

Binnen het Technasium leer je "Denken & Doen". Een belangrijk onderdeel van het Technasium is het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Binnen dit vak krijg je, in opdracht van echte bedrijven, projecten die vakoverstijgend zijn. Je moet zelf de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan bij de andere vakken combineren om tot een oplossing te komen.

Kijk voor meer informatie op de Technasium-pagina.