29-5-2024 woensdag 29 mei 2024

Komend schooljaar zullen de nieuwe lestijden ingaan!

NIEUWE LESTIJDEN

Met ingang van het nieuwe schooljaar starten de lessen vanaf 8.30 uur. Voor de nieuwe lestijden zie bijgevoegde tabel.

Voor maandag, woensdag, donderdag en vrijdag duurt een les 50 minuten. Op dinsdag duurt een les 40 minuten.

De onderbouw (alle eerste klassen, alle tweede klassen en havo/vwo leerjaar 3) heeft maximaal 8 lessen op een dag. Voor de bovenbouw is het maximum 9 lessen op een dag.

Tevens hebben we besloten om gescheiden pauzes in te voeren met ingang van het schooljaar 2024-2025. Dat betekent dat de leerlingen onderbouw op andere momenten pauze hebben dan de leerlingen van de bovenbouw (zie ook bijgevoegde tabel). 

Indien we op een dag gebruik dienen te maken van een verkort lesrooster (bijvoorbeeld voor leerlingenbesprekingen) dan betekent dit dat een lesdag duurt tot en met het 5e lesuur. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag betekent dit dus dat de lessen maximaal duren  tot 13.30 uur (onderbouw) of 13.00 uur (bovenbouw). Op dinsdag eindigt de lesdag uiterlijk op  12.40 uur (onderbouw) of op 12.10 uur (bovenbouw).

Er is ook besloten om op vergaderdagen altijd de lessen te laten eindigen om 12.10 uur (na he 4e uur).  Mocht de dinsdag een vergaderdag zijn, eindigen de lessen na het vijfde uur (ook 12.10 uur).  

We zijn voornemens om de leerlingen slechts in één van de twee gebouwen hun  pauze te laten doorbrengen.

Tabel Nieuwe Lestijden