19-4-2024 vrijdag 19 april 2024

Soms, zijn we zo druk bezig, dat we vergeten om belangrijke dingen te delen! Een berichtje in de krant 18 APRIL: "Onderwijsinspectie oordeelt hard over de staat van het onderwijs: onvoldoende voor een vijfde van de scholen" maakt ons dan wakker. Want wij horen daar niet bij; wij hebben pas nog een DIKKE VOLDOENDE gekregen van de inspectie.

VOLDOENDE!

INSPECTIEBEZOEK

Vorig jaar kregen wij de onderwijs inspectie op bezoek. Dat is natuurlijk altijd spannend. Want al weet je dat je goed onderwijs geeft, er zijn zó veel regels waar je aan moet en wil voldoen. Zo veel vinkjes die gezet moeten worden, en zo veel eisen die gehaald moeten worden.

Zo’n inspectiebezoek is een afvaardiging van drie mensen, die een hele dag door school lopen, gesprekken voeren met personeel en leerlingen, lessen bezoeken, vragen stellen en hun ogen en oren goed de kost geven.

Een dikke voldoende

Aan het eind van de dag kregen we een korte terugkoppeling: ze waren erg onder de indruk van ons onderwijs en de zorg voor onze leerlingen. We kregen een dikke voldoende. WOOW!

En toen kregen we na een paar weken het eindoordeel van de inspectie. En die resultaten willen we jullie niet onthouden:

  • We komen tot dit oordeel omdat we zowel het zicht op ontwikkeling en begeleiding als het pedagogisch-didactisch handelen, de veiligheid en de onderwijsresultaten Voldoende zijn.
  • De school heeft een heldere ondersteuningsstructuur en heeft de leerlingpopulatie goed in beeld.
  • De school zet sterk in op het bieden van ondersteuningsfaciliteiten zodanig dat leerlingen tot leren kunnen komen.
  • De lessen verlopen ordelijk en in een prettig en veilig leerklimaat. Docenten geven duidelijke instructie en stimuleren de leerlingen tot een actieve en betrokken leerhouding.
  • Daarnaast zorgt het aanbieden van een gratis ontbijt en het aanbieden van onder andere kleding via het zogenaamde winkeltje er mede voor dat leerlingen met armoedeproblematiek zo veel mogelijk tot leren kunnen komen.

Kortom, een resultaat waar we trots op (mogen) zijn en waar elke dag hard voor gewerkt wordt. Uiteraard waren er ook een paar verbeterpunten, dat hoort erbij en houdt ons scherp.