FAVORIETE PLEK OP SCHOOL

28-2-2023 dinsdag 28 februari 2023

Michelle Sparnaaij

Liever luisteren? 


Dat kan! Scan bovenstaande QR-code voor het verhaal van Mevrouw Sparnaaij.

Je vindt alle 12 persoonlijke verhalen HIER

Begin dit jaar, hielden wij een serie interviews met personeel en leerlingen over hun favoriete plek op school. Een van de geïnterviewden was Michelle Sparnaaij, docente O&O bij het Technasium. Zij vertelde ons waarom de Technasium werkplaats haar favoriete plek is. Je leest hier haar verhaal.

Mijn lievelingsplek op school is de Technasiumwerkplaats. Het hart van het Technasium, het lokaal voor de vakken Onderzoek en Ontwerpen en Technologie en Toepassing.

De plek waar de buitenwereld de school ingezogen wordt, waar leerlingen werken in opdracht van echte opdrachtgevers: bijvoorbeeld de gemeente, het ziekenhuis, de brandweer of het architectenbureau.

De plek waar het overdag nooit stil is, waar leerlingen samenwerken in kleine teams. Waar dus veel overlegd wordt, gepland, gebrainstormd, gediscussieerd.. Een plek waar het gezellig is, waar vaak meerdere klassen tegelijk samenwerken en dus ook meerdere docenten.  Een plek waar iedereen leert van en met elkaar.

Een plek met ruimte voor allerlei activiteiten; onderzoek of ontwerp. Een plek waar je als leerling kunt kiezen hoe je je ontwerp wilt vormgeven, bijvoorbeeld met de machines in de machinekamer, of met de 3d printers, robotica of de lasersnijder. Een plek vol creativiteit.

Een plek waar je leerlingen ziet opbloeien en groeien. De leerling die haar angst overwint, door voor het eerst op een podium te presenteren, voor een opdrachtgever nog wel.  Samen met haar team. De vele leerlingen die moeite hebben met plannen, maar daar bij volgende projecten steeds een beetje beter in worden. De vooruitgang van leerlingen die aanvankelijk moeite hebben met samenwerken, omdat ze de neiging hebben alles zelf te willen doen of juist achterover te leunen.  De leerlingen die steeds meer hun eigen richting bepalen, tot ze in het examenjaar een meesterproef uitvoeren voor een door hun zelf benaderd bedrijf, onder begeleiding van het vervolgonderwijs. Een plek waar oud-leerlingen terugkomen om te vertellen wat ze allemaal tijdens hun vervolgstudie aan het technasium gehad hebben. Een plek waar je de leerlingen goed leert kennen, en zij zichzelf ook.

Kortom: Een fijne plek voor leerlingen, docenten, onderwijsassistenten, opdrachtgevers en experts. Een plek waar ik trots op ben.