8-6-2022 woensdag 8 juni 2022

Enquête door leerlingen voor O&O

Het Technasium heeft een eigen examenvak: Onderzoek & Ontwerpen, kortweg O&O. Bij dit vak los je vakoverstijgende problemen op voor een echte opdrachtgever uit de wereld van bèta en techniek. De opdrachtgever zal zijn vraagstuk aan jullie voorleggen. Daarna ga je in een team aan de slag om een oplossing te vinden. Voor dit vak O&O zijn Julian, Jikke, Ilja en Delysa uit V4 bezig met een project over gezond eten. Dit doen zij in samenwerking met de GGD. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen over de mening van de leerlingen van GHC betreffende dit onderwerp, hebben zij een enquête gemaakt. Het zou absoluut top zijn als zo veel mogelijk leerlingen deze enquête zouden willen invullen! Tip: als ouders is het ook interessant om deze vragenlijst eens samen door te nemen.