8-1-2022 zaterdag 8 januari 2022

Weer Naar School X

Onderwijs na de kerstvakantie

Zoals jullie ongetwijfeld vernomen hebben, heeft het kabinet gelukkig besloten dat de scholen weer open gaan. Dat is van groot belang voor de voortgang van het onderwijs en het welbevinden van onze leerlingen.

Maandag start de school vanaf het eerste uur met het gewone onderwijsprogramma zoals dit in het rooster van Zermelo en Somtoday is opgenomen. Iedere leerling kan zelf nakijken in deze programma’s waar en wanneer hij/zij precies verwacht wordt. De bekende hygiënemaatregelen blijven op school geldig. Wij willen jullie wijzen op twee bijzondere aandachtspunten:

  1. Om de spreiding van de leerlingen te bevorderen en besmetting te voorkomen, vragen we leerlingen om tijdens pauzes en tussenuren in hun eigen gebouw te blijven (bb/kb en m/h/v).
  2. Voor leerlingen die vanwege corona(maatregelen) niet kunnen deelnemen aan de lessen op school, maar wel in staat zijn de lessen te volgen op afstand hanteren we twee mogelijkheden waarmee docenten hun lesstof kunnen aanbieden. Docenten kunnen die lessen streamen of docenten bieden hun lesstof aan via It's Learning. De docent laat de leerling(en) via It's Learning weten van welke optie hij/zij gebruikmaakt.

Wij zijn blij dat we jullie maandag weer mogen zien op onze school.