Welkom bij het Graaf Huyn College

Graaf Huyn is er voor iedereen en voor jou in het bijzonder. Wij zijn een school die kinderen voorbereidt op leven en werken in de 21e eeuw! Dat doen we door te kijken naar: wie ben jij, wat wil je leren, en hoe leer jij het beste?

Is dat klassikaal onderwijs dan kun je daarvoor bij ons terecht voor vmbo tot en met gymnasium. Maar leer jij liever op een andere manier, dan hebben wij ook gepersonaliseerd leren bij onze FOCUS-stroom of onderzoekend leren binnen het Technasium.

Kennis is daarbij belangrijk maar ook studievaardigheden als leren leren, plannen en organiseren, zijn in onze ogen essentieel. Vandaar dat wij vanaf dag 1 een stevig accent leggen op het aanleren van een goede werkhouding en deze belangrijke studievaardigheden.

Groeien naar een passende plek in de samenleving heeft niet alleen met kennis en vaardigheden te maken. Daarom staan bij onze school ook burgerschap en kansengelijkheid hoog op de agenda.

Groei verder. Graaf Huyn!

Open - Inspirerend - Toekomstgericht

Wij zien leerlingen als individu met ieder hun eigen mogelijkheden, behoeftes en talenten. We zijn een inclusieve school waarin plaats is voor verscheidenheid. We kijken met open blik naar elkaar. Diversiteit biedt inspiratie, zowel voor collega's als leerlingen. Ons perspectief is mede op de toekomst van de leerling gericht.

We bieden maatwerk via gepersonaliseerd leren waar dat mogelijk is. De ontwikkelingsvraag van de individuele leerling is de leidraad van ons handelen, uiteraard tegen de achtergrond van het verplichte curriculum. Ons onderwijs krijgt op een contextrijke manier vorm waarbij leerlingen de relevantie van hun lessen op waarde schatten, zodat zij niet alleen een passend diploma halen, maar ook een bij hun passende plek in de maatschappij verwerven.

Homepagecircleimg
1

Hallo leerlingen van groep 8

Want jullie zitten in een bijzonder jaar; het laatste jaar op de basisschool. Volgend jaar zomer maken jullie de stap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, jullie gaan naar de middelbare!

Om je te helpen bij kiezen voor een school die bij je past hebben we, vanaf nu tot aan de aanmeldingsdatum volgend jaar, een aantal activiteiten voor je in petto.