Ondersteuning

Ondersteuning voor leerlingen

Soms heb je als leerling even extra aandacht nodig. Die aandacht kan te maken hebben met bepaalde leerstof die niet begrepen wordt. Of misschien spelen er problemen rondom dyslexie of dyscalculie. Het kan ook zijn dat je je niet prettig voelt in de groep of dat het thuis niet lekker loopt.

Als er vragen zijn die zich afspelen op het niveau van een vak dan is natuurlijk de vakdocent de voor de hand liggende contactpersoon. Op alle andere terreinen is de mentor het eerste aanspreekpunt. Zijn er zorgen of vragen, neem dan contact op met de mentor. Van daaruit kan gekeken worden naar de vraag en naar de ondersteuningsmogelijkheden die intern (en soms extern) geboden kunnen worden.

IMG 7333

Het GHC heeft een Schoolondersteuningsprofiel waarin ondersteuningsaspecten en –actoren staan waar de school iets bij kan betekenen. Niet alle problemen kunnen intern worden opgelost. Maar dan kan de leerlingcoördinator met jou kijken welke route extern mogelijk is.

In de volgende documenten vind je nadere informatie: