Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut op GHC

De rechten en de plichten van alle leerlingen zijn vastgelegd in een leerlingenstatuut.

Het statuut wordt periodiek geactualiseerd in samenspraak met de leerlingenraad.