Technasium op het GHC

In leerjaar 1 van het Graaf Huyn College kunnen alle leerlingen van het havo/vwo kennismaken met het Technasium. Je krijgt dan gedurende een half jaar 4 lesuren per week het Technasiumvak O&O.

De andere helft van het schooljaar volg je gewoon de reguliere lesuren. Aan het eind van jaar 1 kies je ofwel voor de Technasiumstroom onderbouw (leerjaar 2 en 3), ofwel voor de reguliere onderwijsstroom.

Zelfs als je niet voor het Technasium kiest, vinden wij dat de vaardigheden (bijvoorbeeld op het gebied van samenwerken, plannen, presenteren, evalueren, kritisch informatie zoeken) die je gedurende dat half jaar hebt ontwikkeld, mooi meegenomen zijn voor de rest van je onderwijscarrière.

 

O&O in de onderbouw

Aan het einde van leerjaar 1 kiezen de leerlingen of ze verder gaan met het reguliere programma of het Technasium. Deze keuze geldt voor twee jaar (leerjaar 2 en 3). Als je het Technasiumonderwijs volgt, krijg je vanaf leerjaar 2 vijf lesuren per week O&O. Zelfs de combinatie gymnasium-technasium is mogelijk voor leerlingen die op zoek zijn naar nog iets meer uitdaging!

Bij de Technasiumstroom onderbouw wordt de docent O&O ook je mentor. Hiervoor is gekozen vanwege de grote aandacht voor (studie-)vaardigheden bij O&O, de coachende rol van de docent en de contacttijd van (minimaal) vijf lesuren per week. Om je ontwikkeling helemaal goed te monitoren, groeit de O&O mentor ook met de leerlingen mee naar leerjaar 3.

Bij de Technasiumstroom onderbouw ligt de nadruk op het verwerven van vaardigheden (zowel algemene vaardigheden als onderzoeks- en ontwerpvaardigheden) en het kennismaken met de zeven bètawerelden.

De verdeling onderzoek/ontwerp is 50/50, het aanbod van projecten is zeer divers en afgestemd op het curriculum van de diverse vakken in de onderbouw (NASK, biologie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde maar ook Nederlands, aardrijkskunde of soms zelf geschiedenis). Aan het einde van leerjaar 3 mag je kiezen uit een aantal keuzeprojecten ter voorbereiding op de bovenbouw.

Tech Les
Tech Lesstart

O&O in de bovenbouw

Vanaf de 4e klas kan het vak O&O gekozen worden als profielkeuzevak of als examen-keuzevak bij de profielen Natuur&Gezondheid en Natuur&Techniek. Dit geldt ook voor leerlingen die in de onderbouw de technasiumstroom niet gevolgd hebben. Waar in de technasiumstroom van de onderbouw de nadruk ligt op kennismaking met de bètawerelden en het verwerven van vaardigheden, draait het in de bovenbouw met name om verdieping en het bepalen van een eigen richting. Je zult vooral werken aan keuzeprojecten: je kiest een onderwerp op basis van jouw interesse en gaat daarbij op zoek naar een opdrachtgever en naar experts uit het hoger onderwijs (HBO of WO). Hierdoor krijg je meteen een beeld of een bepaalde opleiding/beroep bij je past!

Je sluit O&O in het examenjaar af met een meesterproef. Dit is een project dat je zelf schrijft en vervolgens uitvoert onder begeleiding van een medewerker van een hogeschool of universiteit.

Leerlingen die het vak t/m het examen hebben gevolgd en succesvol afronden, ontvangen naast hun diploma ook een officieel technasiumcertificaat. Door het Technasium te volgen, zijn leerlingen optimaal toegerust om na hun eindexamen te starten met een bètatechnische vervolgopleiding.