Onderzoek & Ontwerpen

Het Technasium heeft een eigen examenvak: Onderzoek & Ontwerpen, kortweg O&O. Bij dit vak los je vakoverstijgende problemen op voor een echte opdrachtgever uit de wereld van bèta en techniek. Je zult hiervoor kennis en vaardigheden moeten combineren.

Wat doe je bij O&O?
De naam van het vak zegt het al: je voert een onderzoek uit en/of je maakt een ontwerp. Elk O&O-project begint altijd met een echte opdrachtgever (bedrijf/instelling) die een probleem heeft. De opdrachtgever zal zijn vraagstuk aan jullie voorleggen (jullie bezoeken het bedrijf of het bedrijf komt naar school). Daarna ga je in een team aan de slag om een oplossing te vinden. Je werkt gedurende ongeveer 8 weken 5 lesuren per week aan het project in de Technasiumwerkplaats. Met je O&O docent heb je regelmatig overleg. Aan het eind van het project presenteer je samen met je teamgenoten het eindproduct aan de opdrachtgever en/of expert en/of docent.

Beoordeling en evaluatie bij O&O
Bij O&O wordt zowel het product als het proces meegenomen in de beoordeling. Voor het product krijg je één cijfer als team (gegeven door docent en/of opdrachtgever). Daarnaast krijg je een individueel cijfer voor je werkhouding en je ontwikkeling gedurende de periode. Dit procescijfer komt tot stand door zelfevaluatie, evaluatie door je groepsgenoten en door het cijfer dat de docent je hiervoor geeft.