Kwaliteitsbewaking

Een belangrijk thema voor het Technasium is kwaliteit. Goede leraren, goede lessen, goede samenwerking en een goede visie op bètatechniek zijn belangrijk voor het A-merk dat het Technasium wil zijn. De scholen werken daarom intensief samen in netwerkverband en worden gesteund met:

  • Coaching: Om de scholen goede ondersteuning te geven, zijn er in het land vijf netwerkregisseurs aan het werk. Zij trekken samen met de scholen op in de ontwikkeling van het Technasium. Zij adviseren, coachen en begeleiden bij allerlei kwaliteitsvraagstukken. Zij zijn ook aanspreekpunt in de regio voor hoger onderwijs en bedrijfsleven.
  • Scholing: Op drie plaatsen in Nederland wordt jaarlijks een scholingsweek voor docenten aangeboden. In deze scholingsweken halen docenten hun O&O-certificaat en volgen ze scholing voor verbreding en verdieping voor hun functie als O&O-docent.
  • Toetsing: Jaarlijks moeten scholen schriftelijk kunnen aantonen dat ze voldoen aan de basiseisen, tweejaarlijks vinden collegiale visitaties plaats. Eenmaal per vier jaar wordt de kwaliteit getoetst door een auditteam. Op basis van de kwaliteitstoets krijgt een Technasium het predikaat voor een periode van vier jaar.