Frequently Asked Questions (FAQ)

Misschien heb je toch nog een heleboel vragen over het Technasium. Kijk dan hieronder bij de FAQ en de antwoorden daarop. Toch nog een onbeantwoorde vraag? Of vind je het fijner om persoonlijk contact te hebben over het Technasium? Neem dan contact op met onze technator Mw. Sparnaaij! 

1. Wanneer is een school een Technasium?

Alleen scholen met het Predikaat Technasium mogen zich een technasium noemen. Er zijn 100 technasia in Nederland, waarvan drie in Zuid-Limburg (het Bernardinus College, Sophianum en het Graaf Huyn College). Zij voldoen aan alle eisen die de Stichting Technasium stelt. De kwaliteit van het technasiumonderwijs wordt hierdoor gewaarborgd.

2. Waarom zou je kiezen voor het Technasium bij het Graaf Huyn College?

Als je nieuwsgierig en leergierig bent, is het vak O&O echt iets voor jou. Je mag zelf, samen met je groepsgenoten, een oplossing verzinnen voor een probleem van een echte opdrachtgever. Uiteraard helpt de docent jullie hierbij. Het O&O-team bestaat uit enthousiaste, gecertificeerde docenten die naast O&O allemaal nog één of twee andere vakken geven. Als je kiest voor de technasiumstroom in jaar 2, is je docent O&O tevens je mentor. Deze mentor gaat vervolgens met jullie mee naar jaar 3. Zo kan hij/zij jou optimaal begeleiden!

3. In welk jaar kun je beginnen met het Technasium?

Alle eersteklassers havo, atheneum en gymnasium van het Graaf Huyn College volgen een oriëntatie op het Technasium. Je krijgt twee technasiumprojecten in het eerste jaar, zodat je beter kunt bepalen of het Technasium echt iets voor jou is. Vanaf leerjaar 2 kun je dan de technasiumstroom volgen. Daarnaast is het mogelijk om in de vierde klas in te stromen, als je kiest voor bij een natuurprofiel (Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek).

4. Wat maakt het Technasium bijzonder?

  • Het examenvak Onderzoek & Ontwerpen (O&O);
  • De kennismaking met diverse bedrijven en beroepen in verschillende sectoren;
  • Samenwerken in kleine teams;
  • Het oplossen van realistische vraagstukken die afkomstig zijn van een echte opdrachtgever (bedrijf, overheidsinstelling, vervolgopleiding);
  • Het combineren van kennis en vaardigheden van verschillende vakken;
  • Het feit dat niet alleen het product, maar ook het proces beoordeeld wordt;
  • Het werken in een mooie werkplaats met veel verschillende werkplekken en allerlei faciliteiten.

5. Hoeveel uur staat het vak O&O in het rooster?

Per week besteed je vier of vijf lesuren aan het vak O&O. Deze uren komen gedeeltelijk in de plaats van andere vakken, maar gaan niet ten koste van lesuren bij de kern- of bètavakken.

6. Heb je huiswerk voor O&O?

Alle projecten zijn uitvoerbaar binnen de lestijd van een periode. Als jij en jouw team goed plannen, heb je nooit huiswerk voor O&O.

7. Hoe ziet een O&O-project eruit?

Je werkt ongeveer 8 weken aan één project. Dit project kan een ontwerp- of een onderzoeksopdracht zijn. De docent begeleidt jouw team bij het uitvoeren van deze opdracht. Aan het begin en einde van een periode bezoeken we de opdrachtgever of komt de opdrachtgever naar onze school.

8. Krijg je een cijfer voor O&O?

Ja. O&O is een eindexamenvak en telt mee voor de overgang, net als elk ander vak. Het bijzondere is wel dat je voor elke opdracht twee beoordelingen krijgt: één groepscijfer voor het product (dat jouw team heeft gemaakt) en één individueel cijfer voor het proces (hoe jij hebt gewerkt in het team). In de eindexamenklas sluit je het vak af met een meesterproef.

9. Is het mogelijk een les O&O bij te wonen?

Natuurlijk! Iedereen die nieuwsgierig is naar deze bijzondere vorm van onderwijs, is van harte welkom. Neem in dit geval op met Mw. Sparnaaij!

 

Michelle Sparnaaij
Michelle Sparnaaij
Michelle Sparnaaij Technator Neem contact met mij op