De Technasiumformule

Sinds 2013 is het Graaf Huyn College een Technasium. Maar wat is dat eigenlijk? Het Technasium is een landelijke onderwijsformule voor bèta-onderwijs op havo- en vwo-niveau. Deze formule omvat een vijftal kenmerken:

 1. Activerende didactiek
  Leerlingen werken binnen het Technasium projectmatig en in teamverband. De docent heeft een andere rol dan bij de ‘reguliere’ vakken; hij/ zij begeleidt de leerlingen als coach, waarbij veel nadruk ligt op het proces. Centraal staat de ontwikkeling van competenties en vaardigheden, zoals samenwerken, inventiviteit, plannen/ organiseren en projectmatig werken.
 2. Samenwerking met bedrijfsleven en hoger onderwijs
  De projecten waaraan de leerlingen werken zijn afkomstig van echte opdrachtgevers, veelal uit de omgeving. Doordat de leerlingen al vroeg kennis maken met uiteenlopende sectoren, beroepen en vraagstukken uit de wereld van de bètatechniek, worden ze goed uitgerust voor een weloverwogen keuze en verdere carrière in deze sector. Ook is er een nauwe samenwerking met het hoger onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van expertbegeleiding.
 3. Het examenvak Onderzoeken & Ontwerpen
  Centraal binnen het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen(O&O). Leerlingen die er na het oriëntatiejaar voor kiezen om verder te gaan met het Technasium, volgen dit vak vijf lesuren per week. In de bovenbouw kan O&O gekozen worden als examenvak, dat wordt afgesloten met de zogenaamde meesterproef.
 4. De Technasiumwerkplaats
  Elke school die een Technasium invoert, bouwt ook een Technasiumwerkplaats. Deze ruimte is geschikt voor uiteenlopende activiteiten: van een brainstormsessie tot het bouwen van een maquette, van laptopgebruik tot het presenteren aan opdrachtgevers.
 5. Een opleiding met een moderne bèta-cultuur
  Er wordt op het Technasium aandacht besteed aan talentontwikkeling en activiteiten buiten de school, zoals het bezoeken van bedrijven en deelname aan wedstrijden.

Zoek je meer info over Technasium in het algemeen? Klik dan op de button. Wil je meer weten over O&O, of over Technasium op het Graaf Huyn College? Kijk dan in de inhoudsopgave linksboven in deze pagina voor het onderwerp van jouw interesse.