Missie, Visie & Schoolplan

Onze missie

Om energiek en effectief te zijn, hebben wij een eigen identiteit nodig. Waar staan we voor? Waar geloven we in? Wat verbindt ons? Wie willen we zijn? In de missie van het Graaf Huyn College is dit terug te vinden: 

Missie Graaf Huyn College 1

Dit kan kort worden samengevat in ons motto:

Samen werken aan jouw toekomst!

Het GHC ziet leerlingen als individu zien met eigen mogelijkheden, behoeftes en talenten. We willen maatwerk bieden via gepersonaliseerd leren.

De ontwikkelingsvraag van de individuele leerling wordt de leidraad van ons handelen, uiteraard tegen de achtergrond van het verplichte curriculum. Ons onderwijs gaat in samenwerking vorm krijgen op een contextrijke manier waarbij leerlingen de maatschappelijke relevantie van hun lessen zien met als doel niet alleen het halen van het diploma, maar het verwerven van de juiste plek in de maatschappij. Eigenaarschap is een kernwoord. Dat wordt van toepassing op leerlingen die meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen actieve rol in hun studie en op docenten in hun ruimte om de leerling structuur en coaching aan te reiken.

Over ons schoolplan

Onze school heeft een schoolplan. In dat plan wordt beschreven welke onderwijsplannen het Graaf Huyn College heeft. Wil je meer weten? Klik dan op de button om het schoolplan te downloaden. In oktober 2022 wordt het nieuwe schoolplan 2022-2026 bekend gemaakt!