Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) hebben vertegenwoordigers van het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen zitting. De MR kan een wezenlijke invloed uitoefenen op het schoolbeleid d.m.v. het wettelijk vastgestelde instemmings- en adviesrecht. Het ouderdeel van de MR onderhoudt korte lijnen met de ouders die zitting hebben in de oudercommissies. Voor contact kunt u zich wenden tot de voorzitter van de MR.

GHC OUDERS Oudercommissie

Leden personeel:

 • Katja van Hees Ajdnik (voorzitter)
 • Marianne Alleleijn-ten Haaf (secretaris)
 • Bram Kole
 • Ellen Plateel-de Groot
 • Elske ter Woorst
 • René Nicolai 
 • Wil van den Heuvel
 • Godelieve Louvenberg

De leerlingen worden vertegenwoordigd door:

 • Emma Wevers
 • Quintin Roumen
 • Jeroen Gijsbers
 • Luciano Virdis

MR-leden vanuit de ouders zijn:

 • Samira de Vries
 • Ginny Huynen-Isbouts
 • karin Schumacher

Het Graaf Huyn College wordt in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting LVO) vertegenwoordigd door een personeelslid en een leerling of ouder.

Leerlingenraad

Het Graaf Huyn College hecht veel waarde aan de stem van de leerling. De leerlingenvertegenwoordiging is één van de manieren waarop hier aandacht aan wordt besteed. Voor meer informatie over de leerlingenraad ga je naar de deze pagina

Oudercommissie

De oudercommissie vormt het overlegorgaan tussen ouders en directie. Binnen de periodiek te beleggen vergaderingen (minimaal vier per jaar) worden alle relevante onderwerpen besproken. Voor meer informatie over de oudercommissie ga je naar de deze pagina