7-6-2021

Zelftesten Op Schoo

Zelftesten in het onderwijs

Het doel van zelftesten is het zo snel mogelijk signaleren van een coronabesmetting onder leerlingen en personeel, om daarmee verspreiding te voorkomen. Zo kan het onderwijs op school zoveel mogelijk doorgaan. De zelftest is een test om snel te zien of een leerling of medewerker besmet is met het coronavirus.

Belangrijk om te weten

  • Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht deelname te weigeren.
  • Wanneer een leerling of medewerker besluit niet deel te nemen aan een zelftest, zal dit nooit leiden tot uitsluiting van onderwijs of werk.
  • De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Ook is het aanvullend op het testbeleid van de GGD.

Lees voor meer informatie over het zelftesten in deze folder