26-5-2021

Welkom

Onderwijs vanaf 7 juni a.s.

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Het kabinet heeft besloten dat alle leerlingen weer fysiek naar school kunnen. Daar zijn we blij mee. Tegelijkertijd willen we ook deze verandering zorgvuldig en veilig uitvoeren. Daarom gaan wij de komende dagen aan de slag met de intentie om de leerlingen op maandag 7 juni weer op school te ontvangen. Bij deze aanpak hoort ook het overleg met onze medezeggenschapsraad. In de nieuwsbrief van 3 juni lichten wij uitvoerig toe, hoe we de laatste weken van het schooljaar organiseren.

Met vriendelijke groet,

 

Roy Janssen,

rector