30-3-2021

Coronaproof Toetsen

Leren voor het examen

Het ministerie van OC&W heeft samen met een aantal organisaties een prachtige website opgezet voor examenleerlingen. Op die site vind je voor alle onderwijsstromen in het voortgezet onderwijs een heleboel examenmateriaal.

Met dit materiaal (oude examens, antwoordmodellen, instructiefilmpjes) kun je per vak in de klas, maar ook individueel thuis aan de slag.

🍀 VEEL SUCCES