3-2-2021

I And U

Corona Update 3 februari  

In de persconferentie van dinsdagavond 2 februari heeft premier Mark Rutte gezegd dat het kabinet heeft besloten om de lockdown verder voort te zetten. De basisscholen en kinderopvang gaan wel open met ingang van 8 februari aanstaande.  De scholen in het voortgezet onderwijs blijven deels gesloten tot 1 maart 2021. Dit betekent dat voor onze leerlingen de huidige schoolroutine hetzelfde blijft. Op 23 februari beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 2 maart nodig zijn.

De scholen blijven open voor de bekende uitzonderingsgroepen:

  • eindexamenleerlingen (voor fysieke lessen en schoolexamens);
  • leerlingen BB3, KB3, BB4 en KB4 (voor de beroepsgerichte lessen)
  • leerlingen coachplein

Sneltesten voor leerlingen en medewerkers

In de persconferentie is ook het sneltesten voor leerlingen en medewerkers van scholen genoemd. Op sommige scholen in Nederland wordt momenteel wel een onderzoek gedaan met sneltesten om een uitbraak van het COVID-19 virus onder leerlingen en onderwijspersoneel op school zo snel mogelijk te signaleren en te isoleren. Door leerlingen en onderwijspersoneel uit te nodigen voor een sneltest, kunnen besmettingen vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijke uitbraak worden ingedamd.

De sneltest is niet verplicht. Op onze school is sneltesten nog niet van toepassing. Als het zover is, zullen we leerlingen en ouders tijdig informeren over de vrijwillige sneltesten.

 

Hygiëneregels

Om volledig te zijn nog één keer alle hygiëneregels op onze school:

  • was of desinfecteer je handen regelmatig;
  • bewaar 1,5 meter afstand tot volwassenen en waar mogelijk tot andere leerlingen;
  • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en draag je mondkapje waar dat moet;
  • blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen.

De situatie in Nederland vraagt nog meer geduld van iedereen. Ons voornaamste doel blijft om voor alle leerlingen het onderwijs goed voor elkaar te krijgen, zowel online als fysiek op school. We nodigen onze leerlingen van harte uit om hierin mee te denken. Onze docenten, mentoren, alle medewerkers, doen ons uiterste best om bereikbaar te zijn voor leerlingen en ouders met vragen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.