8-11-2021

Samenwerking in de regio

Graaf Huyn College zoekt graag de samenwerking met vervolgopleidingen en bedrijven in de regio. Zo maken wij ons onderwijs interessanter, verbinden praktijk en theorie, helpen onze leerlingen te onderzoeken wat ze willen en kunnen. Zo bezoeken de leerlingen bijvoorbeeld GoFlex in Stein. Dit is een opleidingsbedrijf in de techniek, waarbij leren en werken gecombineerd wordt. Er is een bezoek aan het Plökbos, van Stichting Plök, waar het belang van verstandig omgaan met de natuur duidelijk wordt.  We leren over de bouw van een insectenhotel zodat we dit kunnen toepassen voor een project bij het vak Technologie en Toepassing (T&T). En scholieren van ons technasium bezoeken Zuyd. Hier vinden speeddates plaats met verschillende bètatechnische opleidingen. Zo komen leerlingen meer te weten over deze opleidingen en kunnen ze zoeken naar geschikte expertbegeleiding voor hun Meesterproef. 

Wij zijn onze partners dankbaar voor deze samenwerking en hun inzet voor onze leerlingen. Er volgen dit jaar nog veel meer van dit soort activiteiten. Dat is goed voor ons onderwijs, onze leerlingen en voor de opleidingen/bedrijven. En zeg nou zelf: dat is echt een win-win-win-situatie!

Goflex
Plokbos X
Zuyd