27-11-2021

Nieuwe maatregelen per 28-11

In de persconferentie van 26 november jl. zijn nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn drie weken geldig en zijn na te lezen op de website van de rijksoverheid.

Wat betekent dit voor onze school? 

Het Graaf Huyn College blijft open en de lessen gaan zoveel mogelijk volgens rooster fysiek door. Als we vanwege veel thuiszittende leerlingen en/of docenten overstappen op online-onderwijs dan zullen we jullie van te voren informeren.

Welke coronamaatregelen zijn van toepassing?

Vanaf maandag aanstaande 29 november geldt er een mondkapjesplicht in het onderwijs. Dit betekent dat je je mondkapje draagt als je je door de school beweegt. Als je op je plek zit, mag het mondkapje weer af. Dit is dezelfde regel als vorig jaar schooljaar. Geef iemand ruimte als hij/zij erom vraagt. We lopen in elk geval zo veel mogelijk rechts in onze gebouwen. Op school gelden de basisregels voor de hygiëne en verder is van belang dat de stoelen en tafels in de lokalen regelmatig worden schoongemaakt.

De volgende maatregelen gelden ook nog steeds:

  • De leerlingen verplaatsen zich 5 minuten eerder naar het lokaal, daarna verplaatsen de medewerkers zich. De bel is hier op aangepast.
  • In praktijklessen en practica (waar de anderhalve meter niet kan worden gewaarborgd) kan een docent de leerlingen verplichten om een mondkapje te dragen.
  • We verzoeken leerlingen om gebruik te maken van alle pauzeplekken in beide gebouwen. Er is voldoende ruimte, zowel binnen als buiten.

Hoe zit het met zelftesten en quarantaine?

De overheid adviseert leerlingen en medewerkers twee keer per week preventief een zelftest doen. De zelftesten kun je zelf ophalen bij het Open Leercentrum en /of krijg je regelmatig uitgedeeld van je mentor. Preventief zelftesten blijft uiteraard vrijwillig.
We benadrukken nogmaals dat je bij klachten thuis moet blijven en een test bij de GGD laat doen, ook als je gevaccineerd bent. Is iemand uit je gezin (een huisgenoot) besmet? Dan moet je in quarantaine, ook als je gevaccineerd bent. Wanneer je thuis moet blijven kun je goed lezen in de beslisboom: check deze in de link hieronder! 

Wat doen we bij meerdere besmettingen in één groep?

Bij meerdere besmettingen in één groep volgen wij het advies van de GGD. Dit zou kunnen betekenen dat er een klas of meerdere klassen een periode thuis moeten blijven. Deze klassen krijgen dan online les. Dit wordt, als het aan de orde is, gecommuniceerd via de teamleider.

Hoe verder?

De lessen hebben komende periode de prioriteit. Rond 2 december ontvangen jullie van ons een nieuwsbrief met meer informatie over de geplande overige activiteiten zoals bijvoorbeeld de burgerschapsdag op dinsdag 21 december.
Het kabinet neemt op 14 december een nieuwe beslissing over de maatregelen. We laten jullie weten wat dit tegen die tijd betekent voor onze school. Heb je vragen? Stel deze gerust aan je mentor. Alle medewerkers van de school zetten alles op alles om het onderwijs goed aan te blijven bieden, zowel fysiek als (indien nodig) online. We hopen ondanks alle zorgen op een goede voortzetting van dit schooljaar.