1-11-2021

Blazersklas GHC

Dankzij een bijdrage van Stichting Klankkleur Limburg via de SamenDOOR!-regeling van de Provincie Limburg, krijgt onze school de kans om samen met Harmonie St. Augustinus Geleen en Stichting Cultuur in Uitvoering blazersworkshops te geven aan de leerlingen. Zo krijgen zij de kans om kennis te maken met een echt stukje Limburgs cultureel erfgoed: ‘bloasmuziek’!
Onze docenten zien het belang van het uitoefenen van je passie en het effect van muziek maken op je welbevinden. Dit combineren ze met het doorgeven van kennis en tradities. Op deze wijze blaast het Graaf Huyn College de Limburgse blaasmuziek nieuw leven in en stimuleren ze het ontwikkelen van interesse en talent bij onze leerlingen. Benieuwd naar deze blazersklas? Check dan onderstaand filmpje! 
Blazersklas GHC