De 10 meest gestelde vragen

Als nieuwe brugklasser, of ouder van, heb je je de afgelopen periode op allerlei manieren georiënteerd op de middelbare school.

We hopen dat we jullie met onze kennismakingsactiviteiten een goed beeld hebben gegeven van onze school. Maar wellicht zijn er toch nog wat vragen. Je mag ons je vraag altijd mailen op vraag@ghc.nl, maar we hebben ook de 10 meest gestelde vragen op een rijtje gezet. 

 

1. Hoe moet ik me aanmelden bij jullie school?

De aanmelding voor het voortgezet onderwijs, gaat via de basisschool. Alle basisscholen in de regio hebben van ons de aanmeldingsformulieren ontvangen. Je krijgt het formulier dus van hen, vult het zelf in en levert het weer bij je basisschool in. De school zorgt ervoor dat de formulieren vóór 8 maart weer bij ons zijn. Verzamelt de school niet? Dan kun je het formulier afgeven bij onze receptie. Doe dit wel vóór 8 maart.

Zo snel mogelijk na 8 maart, maar uiterlijk 19 april krijg je informatie over de toelating. Heb je je aangemeld voor Focus, dan geven we je zo snel mogelijk na 8 maart aan hoe de procedure verder verloopt.

 

2. Ik wil graag bij mijn vriendinnen in de klas. Hebben jullie een formulier waar ik dat op kan aangeven?

Jazeker! Wij hebben een zgn. vriendjesformulier. Daarop kun je precies aangeven bij wie je in de klas wil zitten. Je moet natuurlijk wel hetzelfde niveau-advies hebben als je vriend/vriendin en we hebben ook zelf bepaalde regels. De basisschool heeft dit formulier maar je kunt het ook hier downloaden.

 

3. Mijn kind heeft extra hulp nodig, hoe werkt dat bij jullie?

Soms heb je als leerling even extra aandacht nodig. Die aandacht kan te maken hebben met bepaalde leerstof die niet begrepen wordt. Of misschien spelen er problemen rondom dyslexie of dyscalculie. Het kan ook zijn dat je je niet prettig voelt in de groep of dat het thuis niet lekker loopt.

Zijn er zorgen of vragen, dan is de mentor het eerste aanspreekpunt. Van daaruit kan gekeken worden naar de vraag en naar de ondersteuningsmogelijkheden die intern (en soms extern) geboden kunnen worden. Op ons zgn. ‘coachplein’ zit een team van leerlingcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoog en psycholoog om ondersteuning te bieden. Daarnaast hebben wij collega’s die gespecialiseerd zijn in b.v. dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, weerbaarheid etc.

Ontbijt 3

4. Jullie vertelden op de open dag dat er allerlei clubjes en activiteiten zijn? Wat is er allemaal te doen voor de kinderen?

Wij vinden het belangrijk dat school meer is dan een plek waar je goed onderwijs krijgt. Het is ook de plek waar je sociale vaardigheden ontwikkelt en je op je gemak voelt tussen vrienden. We zijn dan ook van mening dat sociale activiteiten, bijdragen aan het je fijn voelen op school.

Om je een idee te geven, dit schooljaar zijn er de volgende activiteiten.

 • De Graaf Huyn leesclub: samen lezen en boeken bespreken (ook voor de lijst)
 • De ontbijthoek: elke schooldag tussen 7.45-8.15 is er gratis ontbijt
 • De Filmclub: films kijken, bespreken en ook zelf maken.
 • Silent disco: elke woensdag in de grote pauze.
 • De weggeefwinkel: een kringloopwinkel voor en door scholieren/personeel.
 • Meer bewegen: gratis sporten na schooltijd.
 • Actiegroep Duurzaam Graaf Huyn: reduce, re-use, recycle en nog veel meer in het Graaf Huyn circulariteitslab.
 • Het Schoolkoor: elke week een half uur samen zingen.
 • Artist in school: artistieke ondersteuning bij jouw creatieve ideeën.
 • AV-team: Leer techniek in de praktijk bij het AV-team. 

 

5. Hoe weet ik in welk gebouw mijn kind les krijgt.

Het antwoord is simpel: in beide gebouwen. De vakken zitten verdeeld over de gebouwen waardoor iedereen in beide gebouwen les heeft. Bijna iedereen, want Focus heeft een vaste plek binnen school.

6. Mijn zoon heeft TL advies, welke dakpanklas is dan geschikt?

Als je kind een schooladvies krijgt, dan zijn er twee dakpanklassen die in aanmerking komen. Een dakpanklas met een niveau lager erbij, of met een niveau hoger erbij. Bespreek met de basisschool wat de beste optie is voor jouw kind. De basisschool zal ook samen met ons bekijken wat de beste optie. In geval van b.v. TL-advies (bij ons heet dit mavo), kan er dus gekozen worden voor KB/mavo of mavo/havo.

Bij Graaf Huyn hebben we de volgende dakpan-brugklassen:

 • Vmbo-BB/KB (BK)
 • Vmbo-KB/Mavo (KM)
 • Mavo-Havo (MH)
 • Havo-Atheneum (HA)
 • Atheneum-Gymnasium (AG)

Meer informatie over de dakpanklassen vind je hier.

 

7. Is er een aparte fietsenstalling en overblijfplek voor de brugklassers?

Ja, helemaal correct. De fietsenstalling voor de brugklassers is gelegen aan de voorkant van de school en vanuit de Van Akenstraat toegankelijk. De overblijfplek voor klas 1 is binnen in de kantine van het hoofdgebouw een apart gedeelte met aangrenzend een buitenruimte.

 

 

Groei Verder Graaf Huyn
HUYN221 Posters 80X1207

8. We zagen veel vakken op de open dag, maar welke vakken krijg je nou in de brugklas?

Afhankelijk van het niveau dat je volgt, is er een passend vakkenpakket. Zo is er in het vwo al een uurtje ‘Klassieke taal en cultuur’ en in de VMBO-brugklassen 2 uur Nastech. Als je exact wil weten welke vakken je kind krijgt, kijk dan even in de schoolgids voor de meeste up-to-date lessentabel.

 

9. Leren jullie de kinderen ook hoe ze hun huiswerk moeten maken en hoe ze moeten leren?

De overgang naar de middelbare school is best groot. Kinderen hebben vaak nog niet geleerd hoe ze moeten leren, hun dag wordt drukker, er zijn meer vakken. Een hele uitdaging voor een brugklasser. Het is daarom belangrijk dat we ze leren, hoe ze hun huiswerk kunnen verdelen, maar ook hoe ze moeten leren, wat wel en wat niet werkt. Wij hebben daarom in bijna elke brugklas, 1 of 2 uur studiebegeleiding.

Studiebegeleiding Uniek, heeft ook een plek in onze school.

 

10. Ik ga komend schooljaar bij jullie starten, wat nu?

Als je komend schooljaar naar onze brugklas komt, dan kom je op 4 juli met kennismaken met je klas. Je krijgt dan alle info zoals wanneer start school, welke spullen moet je je kopen in de vakantie, wie jouw mentor wordt en bij wie je in de klas zit. Noteer alvast 4 juli in je agenda, meer informatie ontvang je via de mail.

Silent Disco 10
ALAAF!
Dilemma Dinsdag
Infoavond
Filmclub
Impressie Stedenreis
Respect
Meer Bewegen GH
Ouderraad