Naar de brugklas

Na groep acht stap je na de zomervakantie over naar de brugklas. Dit is een spannend moment, want dat betekent een nieuwe school, een nieuwe klas en nieuwe leraren!

De afgelopen maanden heb je op verschillende manier kennis kunnen maken met Graaf Huyn. Misschien bezocht je het Try Out Lab, een van de proeflessen of de open dag. We hopen dat je een goed beeld hebt gekregen van het onderwijs op Graaf Huyn en dat je inmiddels je keuze hebt kunnen maken.

Aanmelden

De aanmelding voor het voortgezet onderwijs, gaat via de basisschool. Alle basisscholen in de regio hebben van ons de aanmeldingsformulieren ontvangen. Je krijgt het formulier dus van hen, vult het zelf in en levert het weer bij je basisschool in. De school zorgt ervoor dat de formulieren vóór 8 maart weer bij ons zijn.

Verzamelt de school niet? Dan kun je het formulier afgeven bij onze receptie. Doe dit wel vóór 8 maart.

Welkom op Graaf Huyn

Zo snel mogelijk na 8 maart, maar uiterlijk 19 april krijg je informatie over de toelating. Heb je je aangemeld voor Focus, dan geven we je zo snel mogelijk na 8 maart aan hoe de procedure verder verloopt.