Ziek, verlof, afwezig

Ziekmelden

  • Leerlingen die ziek zijn, laten dit door één van de ouders/verzorgers vóór 08.00 uur bij de receptie van de school telefonisch melden. Ouders geven dan ook door hoe lang ze denken dat de leerling ziek zal zijn. Mocht de leerling toch nog langer ziek zijn, dan neemt één van de ouders/verzorgers opnieuw telefonisch contact op met de receptie.
  • Leerlingen die tijdens een schooldag ziek worden, melden zich bij de receptie. De receptie belt één van de ouders/verzorgers om door te geven dat de leerling naar huis gaat. Indien de ouders/verzorgers niet telefonisch worden bereikt, kunnen leerlingen van klas 1 en klas 2 niet naar huis, totdat er wel contact is geweest met thuis. In de andere klassen wordt er voor de zieke leerling een bericht naar huis gestuurd. Indien de leerling de volgende dag nog niet in staat is naar school te komen, moet één van de ouders/verzorgers contact met de school opnemen. Het is van belang dat één van de ouders/verzorgers tijdens schooltijd telefonisch bereikbaar is.
  • Wordt door ziekte een proefwerk of andere toets gemist, dan neemt de leerling bij terugkomst contact op met de docent.
GHC OUDERS Ziekmelden

Afmelden

  • Een bezoek aan arts, tandarts of orthodontist moet zoveel mogelijk buiten lestijd plaatsvinden. Wanneer dit toch tijdens schooltijd moet plaatsvinden, moet dit van tevoren telefonisch of schriftelijk door één van de ouders/verzorgers worden gemeld bij de receptie. Zo’n bezoek is niet toegestaan tijdens proefwerken.

Verlof

  • Verlof moet van tevoren, m.b.v. het formulier verlofaanvraag, bij de leerlingencoördinator worden aangevraagd. Klik hier voor informatie over deze regelgeving en het formulier verlofaanvraag. Hierbij wordt getoetst of de afwezigheid binnen de regels van de leerplichtwet mogelijk is. Verlof, m.u.v. officiële verlofredenen, is niet toegestaan tijdens toetsen.
  • In de bovenbouw is het voor je vervolgstudie noodzakelijk dat je af en toe een open dag bezoekt (in principe op zaterdag) of dat je meedoet met een meeloopdag. Ook hiervoor moet je van tevoren verlof aanvragen bij de leerlingcoördinator met het formulier verlofaanvraag. Neem dan ook een ‘bewijsstuk’ mee. Bezoek aan open dagen en meeloopdagen is niet toegestaan tijdens toetsen.