Ouderbijdrage

Een bijdrage voor extra activiteiten

Het grootste deel van de kosten voor het onderwijs van uw kind wordt betaald door de overheid. Dat geld is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle leerlingen hun lessen, boeken en toetsen krijgen. Daarnaast zijn er nog kosten die te maken kunnen hebben met bepaalde leermiddelen (veiligheidsschoenen bij techniek, een passerdoos bij wiskunde, tekenmateriaal bij tekenen). De hoogte van deze bijdrage hangt af van de studie en het leerjaar van uw kind.

Voor extra activiteiten (o.a. dagexcursies) en faciliteiten (o.a. huur kluisje) vragen wij aan ouders een vrijwillige financiële bijdrage.

Denk hierbij ook aan de bijdrage voor de cultuurkaart. Door de bijdrage van ouders kunnen we extra culturele en maatschappelijk relevante activiteiten, passend bij de doelgroep, organiseren. 

Klik hier voor het overzicht extra activiteiten en financiële bijdragen 2022/2023

PS: Ken je de stichting Sam@ voor alle kinderen? Deze stichting biedt voor gezinnen met beperkte financiële middelen, mogelijkheden voor een vergoeding van o.a. deze kosten. Kijk hiervoor op www.samenvoorallekinderen.nl 

GHC SCHOOLGIDS