Onderwijs

Onderwijs

Het Graaf Huyn College is een school die alle leerniveaus mag aanbieden:

  • Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

Meer info over het onderwijs bij het Graaf Huyn College, vind je onze schoolgids.

Daarnaast heeft onze school twee bijzondere onderwijsstromen. Dat is:

  • Focus: Een gepersonaliseerde leerroute waarbij je elke dag met sport of muziek bezig bent en leert in je eigen tempo en op je eigen niveau. Deze richting kan worden gevolgd op mavo-, havo- of atheneum-niveau. Kijk even op de Focus-pagina.
  • Technasium: voor leerlingen die van onderzoekend leren houden, is er binnen mavo, havo en vwo deze technasiumstroom met het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O)
GHC GROEP Onderwijs

De lessentabel voor de brugklas in schooljaar 2021-2022 ziet er als volgt uit:

Lessentabel brugklassen schooljaar 2021-2022
  BK-1 KM-1 MH-1 HA-1 AG-1
ne Nederlands 3 3 3 3 3
en Engels 3 3 3 3 3
wir Wiskunde & rekenen 4 4 4 4 4
bv Biologie & verzorging 4 3 2 2 2
ak Aardrijkskunde 1 2 2 2 2
gs Geschiedenis   2 2 2 2
fa Frans   2 3 3 3
du Duits   2 2 2 2
la Klassieke Taal en Cultuur         2
nt Nastech 2 2      
t&t Technologie & toepassing     2    
o&o Onderzoek & ontwerpen       2 2
lo Lichamelijke opvoeding 3 3 3 3 3
mu Muziek 1 1 1 1 1
te Tekenen 2 2 2 2 2
ha Handvaardigheid 2 2      
pso Praktische sectororiëntatie 3        
sb Studiebegeleiding 2        
men Mentorles 2 1 1 1 1
Totaal 32 32 30 30 32