Ondersteuning

Ondersteuning

Soms kan het zijn, dat het leren niet helemaal lekker loopt. Dat kan veel oorzaken hebben zoals lang ziek zijn. Maar ook kan het zijn dat je een tijdje niet lekker in je vel zit.

Het Graaf Huyn College heeft oog voor al haar leerlingen; ook als het even niet lekker loopt op school. Naast vakdocenten hebben we ook mensen in huis die jou kunnen helpen als je even wat meer begeleiding nodig hebt. Denk aan leerlingcoördinatoren, counselors, een dyslexie- en/of dyscalculiecoördinator en nog vele andere mensen.

Natuurlijk is het leren erg belangrijk, maar ook op andere vlakken kan het Graaf Huyn College een steun voor jou zijn. Benieuwd naar welke ondersteuningsmogelijkheden het Graaf Huyn College indien nodig kan verzorgen.

GHC GROEP 8 Ondersteuning